Make your own free website on Tripod.com

GENEALOGIE VAN DE
FAMILIE MEILINK

OPSPORING VERZOCHT:

Citaten uit twee akten van notoriteit:
-- als hebbende dezelve eenige tijd na overlijden van de genoemde zijnde huisvrouw, met achterlating van alle deszelfs kinderen en zonder eenige Order op zijne Zaken te stellen deze Stad verlaten en zich naar elders begeven.
-- dat Evert Meijlink, de Vader van voornoemde Harke Meijlink in den Jare Achttienhonderd binnen deze Stad Enkhuizen als Meesterknegt in de Lijnbaan van de heeren Frederik Hagha en Compagnie heeft gewoond en werkzaam is geweest, dat het in het volgende jaar, na het ontdekken van een bij hem begaan delict zich heimelijk van hier heeft geabsendeert, en hoezeer van wegens den heer Officier der voornoemde Stad, diverse malen bij Edicte en Officier van billieten ingedaagd niet weder gecompareerd, dat zij korten tijd daarna, bij gezogte hebben gehoord, dat hij zich uit Friesland op de Vaart zoude hebben begeven. en kort daarop overleden zijn....


Het oudste document gevonden te Enkhuizen van de tot nu toe oudste voorvader is een huwelijksinschrijving van Evert Hendriksz (Meilink) en Bregtje Slot. Nergens staat vermeld waar Evert Hendriksz is geboren en ook is onbekend waar hij is gebleven na zijn vlucht uit Enkhuizen.

Daar de familienamen met de uitgang "ink" vooral voorkomen in het oosten van Nederland (Drenthe, Gelderland en Overijssel) waar de naam Meilink ook veel voorkomt is het vrijwel zeker dat ook onze familie Meilink oorspronkelijk uit deze streken afkomstig is. Alle onderzoeken tot nu toe hebben echter nog geen "LINK' gelegd tussen de families Meilink in Noord-Holland en in het oosten van Nederland.Lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Lid van de "Stichting Westfriese Families"

HAAST U HET VERLEDEN GAAT VERLOREN


GA VERDER NAAR DE GENEALOGIE VAN DE FAMILIE MEILINK

ALLE NAMEN WELKE VOORKOMEN IN DE GENEALOGIE VAN DE FAMILIE MEILINK
[A-F] -
[G-K] - [L-M] - [M-R] - [S-V] - [V-Z]